Sahiden Mi ? – Wirklich ?
Ne kadar bilsen de bir bilene danış
Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
images

ZAFER BAYRAMI: Atatürk’ün başkumandanlığında, 1922 yılının 26 Ağustos  günü başlayıp, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan, Başkomutanlık Meydan Muhaberesinin 89.yıldönümü… Bu zafer; Türk inkilabının temel taşı oldu ve modern Türkiye’nin doğuşunu başlattı. Askeri güçle kabul ettirilmek istenen Sevr Anlaşması, muharebe sahasında yırtılmış oldu. Lozan barış Anlaşması’nın yapılmasını sağladı, Türkiye Misak-ı Milli’nin coğrafi hedeflerine ulaştı. Atatürk, Büyük Taarruz […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
ataturk_002

  kyn:add Belirli Gün ve HaftalarŞu sıralar belirli bir gün ya da hafta yoktur.

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
ataturk_002

kyn:add.. Belirli Gün ve HaftalarŞu sıralar belirli bir gün ya da hafta yoktur.

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
ataturk_002

                                Belirli Gün ve HaftalarŞu sıralar belirli bir gün ya da hafta yoktur.

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
imagesCAMR3T2I

Saygıdeğer Efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve teferruatlı nutkum, nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikâyesidir. Bunda milletim için ve gelecekteki evlâtlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
images

Atatürk Kronolojisi     1881 Mustafa’nın Selanik’te doğuşu 1893 Mustafa’nın Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye’de Mustafa adlı öğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)’ne geçti. 13 Mart 1899 Mustafa Kemal, İstanbul’da Harbiye (Harp Okulu) piyade sınıfına girdi. 10 Şubat 1902 Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi’ne […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
images

İzmir Gazetecilerine Verdiği Mülâkat İzmir – (Hususî muhabirimizden):  Başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri dün akşam 30 Kânunusani (Ocak) 1923 salı günü akşamı saat 7’de kayın pederleri Uşakizade Muammer Beyefendi’nin hanelerinde İzmir gazetecilerini kabul buyurarak gazetecilerle uzun boylu hasbıhalde bulunmuşlardır.  Gazeteciler ittifakla paşa hazretlerinden aşağıdaki suallere cevap vermesi lütfunda bulunmalarını temenni eylemişlerdir. Lozan Konferansı’nın inkıtaa […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
102

      Kubilay Olayı  Gericiler memleketin her tarafından kışkırtmalar yapmaktan geri kalmıyordu. Değişik yerlerden gelen haberlerden, alınan tedbirlerle olayların büyümeden durdurulduğu anlaşılıyordu.                23 Aralık 1930 günü, Erenköylü Derviş Mehmet altı arkadaşıyla beraber Menemen hükümet konağına gelerek, “Ben mehdiyim, dinimiz mahvoluyor, şeriatı kurtarmaya geldim” diye bağırmaya başlamıştı. Halkı şeriat için bir bayrak altında toplamaya davet ediyordu. Büyük bir […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
images

Akıl ve mantığın çözümlemeyeceği mesele yoktur.  Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez!   Gerçeği söylemekten korkmayınız.   Bu dünyada herşey insan kafasından çıkar. Bir insan başının ifade etmeyeceği hiçbir şeyi düşünemiyorum.   İnsan vücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerinde taşımak için kurulmuş bir kürsü!.. Çünkü esas zekadır…   […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
101

Aile Hayatı Evlilikte iyi bir geçimin sağlanması ve devamlı olabilmesi için var olması gereken şartlar incelenip anlaşıldıktan sonra, dini, milliyeti, iyiliği, terbiyesi, ahlakı, âdetleri farklı iki insanın birleşmelerindeki gariplik kadar dikkati çeken birşey olmadığı kolaylıkla anlaşılıyor. ( 1918 )Medeniyet esası, ilerlemenin ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayatta yozlaşma, muhakkak sosyal, ekonomik ve siyasi bozulmaya […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
images

   * A.B.D. Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’ nin doğması, yeni Türkiye’ nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri […]

Kategori: ATATÜRK HAKKINDA | Yazar:
images

  Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri‘ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye‘yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin felsefesinde yapıcılık, en doğruya, yararlıya yöneliş […]